Geoportal Powiatu Radomskiego

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Radomskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Radomskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Radomskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Radomski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Umowy na korzystanie z dostępu w trybie chronionym:
Umowa dla gmin
Umowa dla geodetów
Wniosek o założenie konta dla komorników
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym dla komorników


Uwaga zmiana konta bankowego!

Zmienił się nr rachunku bankowego, na który przyjmowane są wpłaty za dokumenty obliczenia opłaty (DOO) dotyczące zgłoszeń prac geodezyjnych, uwierzytelnienia dokumentów, wypisów i wyrysów, koordynacji usytuowania sieci itd.
Od dnia 15.06.2018r. obowiązuje już tylko nr konta 98 1600 1462 1821 4410 6000 0002 BNP PARIBAS ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.
Proszę zwracać na to szczególną uwagę zwłaszcza przy płaceniu za DOO wystawione przed 07.06.2019r. - na nich widnieje stary (nieaktualny) nr konta.

______________________________________________

Od 02.01.2019r. uruchomiono moduł udostępniania materiałów zasobu z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu. Umożliwia on zamówienie przez osoby fizyczne, firmy, instytucje, osoby prawne danych w postaci elektronicznej i nieelektronicznej m.in. – mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, wypisu, wyrysu, uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, wypisu z wykazu działek, wypisu z wykazu podmiotów. W przypadku udostępniania danych zawierających dane osobowe konieczne jest posiadanie profilu zaufanego na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) w celu identyfikacji wnioskodawcy.


Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://radom.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu
Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości