Herb Geoportal Powiatu Radomskiego
WCAG    Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Radomskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Radomskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Radomskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Radomski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Umowy na korzystanie z DOSTĘPU W TRYBIE CHRONIONYM wraz z umowami powierzenia przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH:
Umowa dla gmin (do podpisu w 3 egzemplarzach)
Umowa dla geodetów (do podpisu w 3 egzemplarzach)
Wniosek o założenie konta dla komorników
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym dla komorników


Instrukcja składania wniosków przez geoportal
otwórz instrukcję

Instrukcja udostępniania materiałów zasobu
otwórz instrukcję

Ankieta dla geodetów
Ankieta jest anonimowa i służy zebraniu informacji o problemach, jakie napotykają wykonawcy w toku wykonywania prac geodezyjnych oraz ich późniejszej weryfikacji przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wyniki tej ankiety będą przetwarzane podczas spotkań roboczych z weryfikatorami, o których mowa w ww. piśmie. Ankieta ta będzie aktywna do dnia 23 maja 2021 roku.
przejdź do ankiety
Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://radom.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem::
http://radom.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobuUdostępnianie materiałów zasobu
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości